O službě inPhoto


Popis

Pokud hledáte způsob jak oživit a zatraktivnit své WWW stránky ? Vyzkoušejte službu inPhoto.

inPhoto zajistí přenos aktuálních informací z Vaší kanceláře, bytu nebo dovolené přímo na Vaše WWW stránky nebo jiná místa Internetu.

inPhoto je způsob jak jednoduše doplnit své WWW stránky o okamžité informace - počasí, akce, novinky, zážitky atd. šetří čas a náklady na zveřejnění nových a opakujících se informací.

inPhoto zvýší kredit Vašich stránek a podpoří důvěru Vašich návštěvníků.

Funkci všech verzí aplikace inPhoto Client nyní přebírá webové rozhraní:

Využití

Aplikace inPhoto je používána pro aktualizaci informací o počasí na serverech:

Všeobecné podmínky

Uživatel se zavazuje poskytnout o sobě pravdivé a úplné údaje. Případné změny je uživatel povinen neprodleně aktualizovat.

Služba inPhoto nesmí být použita pro přenos údajů informujících a nabízejících ilegální činnost a údajů jejichž obsah je protizákonný, údajů nabádajících nebo vyzývajících k porušení platných zákonů ČR a mezinárodních zákonů a dohod.

HTML kód všech služeb inPhoto nemůže být jakkoliv upravován bez předchozí konzultace a dohody se správcem a provozovatelem služby inPhoto.

Provozovatel služby inPhoto si vyhrazuje právo na změnu podmínek užití služby. Zavazuje se informovat o případných změnách v tomto ustanovení každého uživatele služby prostřednictvím emailové zprávy, zaslané na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci služby.

Uživatel se zavazuje řádně a v termínu uhradit platbu za provoz služby. Provozovatel může okamžitě zastavit poskytování služby z důvodu neplacení. Opětovné zprovoznění služby je možné až po zaplacení dlužné částky (připsání platby na bankovní účet provozovatele). Pokud se případ opakuje provozovatel si vyhrazuje právo na rozhodnutí dále neobnovit poskytování služby inPhoto.

Technická a obchodní podpora

Objednání služby inPhoto

Chcete-li tuto službu objednat nebo máte-li zájem o jakékoliv podrobnější informace, stačí poslat e-mail na obchodní podporu (obchod@infocesko.cz) a budete co nejdříve kontaktování.

Upozornění

Ukončení podpory klientským řešení (inPhoto Client)

Z důvodu přechodu na plně webové rozhraní 15.11.2008 skončila podpora klientských programů inPhoto Client 1.2 a inPhoto Client 2.2.


Copyright (C) 2002-2023 its Beskydy, s.r.o., www.itsnet.cz, inPhotoWeb 1.5.4